Indien de overeenkomsten die u sluit met uw klanten via een webshop tot stand komen en uw klanten consumenten zijn, dan heeft u te maken met het consumentenrecht en in het bijzonder met de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden

Op de website dient een duidelijke link naar de algemene voorwaarden te staan. De consument dient voordat hij zijn bestelling plaatst of voordat hij het digitale registratieformulier instuurt, aan te klikken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Voor meer informatie hierover zie Ter beschikking stellen algemene voorwaarden webshop.

Plaatsen van de bestelling

Aan de consument moet duidelijk kenbaar worden gemaakt dat door het plaatsen van een bestelling in de webshop hij een betalingsverplichting jegens de verkoper heeft. Op de knop waarmee de bestelling in de webshop wordt geplaatst dient de tekst te staan "Bestelling met betalingsverplichting". Een bestelknop met daarop alleen de tekst "Bevestigen", "Akkoord" of "Plaats bestelling" is niet voldoende.

Digitale bevestiging van de bestelling

Direct nadat de bestelling is geplaatst, dient via de e-mail naar de consument een bevestiging van de bestelling te worden gestuurd. In deze bevestigingse-mail kan als bijlage het Europese modelformulier voor herroeping gevoegd worden. Zie voor informatie over en het downloaden van dit modelformulier Modelformulier voor uitoefenen herroepingsrecht.

De bedenktijd

De consument die een product via een webshop heeft besteld, heeft het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten die onderdeel uitmaken van de bestelling te ontbinden. Dit recht van de consument wordt het herroepingsrecht genoemd. Het is niet toegestaan de klant die een beroep doet op zijn herroepingsrecht een vergoeding in rekening te brengen. Zie voor meer informatie over het herroepingsrecht Herroepingsrecht van consument bij bestelling via webshop.

Kosten voor gebruik van betaalmiddel

Voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel in een webshop, zoals voor PayPal of iDEAL, mogen door de verkoper alleen die kosten aan de consument in rekening worden gebracht die werkelijk voor het gebruik van het betreffende betaalmiddel door de verkoper aan de betaaldienstverlener moeten worden betaald.

Informatie die verkoper verplicht moet verstrekken

Aan de consument moet door de eigenaar van een webshop het volgende op duidelijke en begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt:

·         de kenmerken van de producten of de diensten;

·         de identiteit van de verkoper, zoals zijn handelsnaam;

·         het geografisch adres waar de verkoper gevestigd is (geen postbus) en het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de verkoper, indien beschikbaar;

·         het geografisch adres waar de consument een klacht kan indienen indien dit anders is dan het geografisch vestigingsadres van de verkoper;

·         de totale prijs van het product of dienst inclusief de btw en indien van toepassing de afleveringskosten;

·         de wijze van betaling, levering, uitvoering, de (op)leveringstermijn en voor zover van toepassing het klachtenafhandelingsbeleid van de verkoper;

·         indien de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, de voorwaarden, de termijn van het herroepingsrecht, de wijze waarop de consument een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en het modelformulier dat de consument kan gebruiken voor het ontbinden van de overeenkomst;

·         voor zover van toepassing, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van het product zal moeten dragen en de hoogte van deze kosten, indien het geleverde product niet met de reguliere post naar de verkoper kan worden teruggestuurd;

·         dat de verkoper de prijs van het product of dienst terugbetaalt indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht;

·         indien er niet voorzien is in het recht van ontbinding van de overeenkomst, de informatie dat de consument geen recht van ontbinding heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht van ontbinding;

·         een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat het afgeleverde product aan de overeenkomst moet beantwoorden;

·         voor zover van toepassing, de commerciële garantie;

·         voor zover van toepassing, de looptijd van de overeenkomst en de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

·         voor zover van toepassing, de functionaliteit van digitale inhoud, met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

·         voor zover van toepassing, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de verkoper op de hoogte is;

·         voor zover van toepassing, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de verkoper zich heeft aangesloten, en de wijze waarop daar toegang toe is.